Каб вайна не стала доляй сына

Поддержи

Сябры, гэтым разам мы пачынаем друкаваць вялікую падборку вершаў да Дня Перамогі, і першымі няхай будуць радкі, напісаныя Нілам Гілевічам:

Ты кажаш, я не ведаю вайны,

Што мне было тады гадоў замала.

Чаму ж яна мае забрала сны?

На ўсё жыццё наперад сны забрала?

 

Чаму ж амаль не кожнае начы

Я прачынаюся, скаваны жахам?

Хачу ад смерці лютай уцячы –

I стрымгалоў бягу аўсом няжатым,

 

Паўзу бульбянішчам па баразне,

Да хмызняку куляюся па пожні,

Але ратунку мне няма і ў сне –

У вочы стрэл грыміць у міг апошні…

 

Я ведаю: пазбыцца гэтых сноў

Не дапаможа мне ніхто на свеце.

Я буду трызніць імі зноў і зноў,

Яны – мае навек, да самай смерці.

 

Застаўшыся з маленства на вайне,

Я аднаго хачу, мая краіна:

Каб гэта скончылася ўсё на мне.

Каб гэта ўсё не стала доляй сына.

 

Вядучая рубрыкі Ніна КАЗЛЕНЯ

 

Ольга КРИВОНОСОВА (Орша)

 

Песня сердца

 

Песню сердца я для тех пою,Творчество инвалидов, стихи, поэзия, День Победы, Великая Отечественная война, память

Кто понюхал пороха в бою.

До земли склоняюсь перед ними,

Что пришли с победой и живыми.

 

Жаль, что песню не услышат те,

Кто погиб, кто умер, кто в земле.

Все они своей страны солдаты,

Чтить и помнить их нам надо свято.

 

Песню сердца я пою для вдов,

Путь их жизни так порой суров.

Верные мужьям, склонились низко

У родных могил и обелисков.

 

Песня сердца – всем, кто жил в те годы,

Для страны старался, для народа.

Песня всем, кто сам войну изведал,

Песня всем, кто дорожит Победой.

 

Отец

 

Парень жил на белом свете,

Вольным, смелым был, как ветер.

С русым чубом, с русой бровью

Щеголял по Заднепровью.

Он смотрел, как в небе солнце

Ярко, радостно смеется,

Как в Днепре плескались волны.

Он, как Днепр, был силы полный.

Жил на белом свете парень

И не ведал об ударе,

Что несла судьба-кручина,

Что он примет как мужчина

Все, что даст ему она.

Громом грянула война…

Как родной сторонке милой,

Родине как тяжко было,

Так война волчицей злою

Лютовала над землею.

Но не тот народ у нас,

Чтобы дух его погас.

И вставали все стеной

Землю заслонить собой.

Вот и парень, мой герой,

Шел отважно в каждый бой

За родное Заднепровье.

Зоркий взгляд под русой бровью

Не давал уйти врагу,

Но однажды на снегу

Вражья пуля дотянулась –

Черным небо затянулось…

Выжил парень, но слепой

Он доставлен был домой.

Чтоб понять всю горечь боли,

Вы глаза закройте, что ли.

И в тот миг его поймете

И о нем слезу прольете.

Мой герой не озверел,

Он достойно жить хотел.

Сколько Бог ему отмерил,

Он по правде жил и верил

В торжество добра и света.

Мой поклон ему за это.

Он слепой, но не слепец,

Он мужчина, мой отец.

 

Надзея ПАРЧУК (Пінск)

 

Звініць над крэпасцю блакіт

 

Жывы паток з’яднаных душ

Ад самай раніцы бясконца

Цячэ ў распятую звязду,

Нясе свой смутак і нуду,

Каб пакланіцца абаронцам.

 

Звязда ўразаецца ў бетон,

Вайны напомніўшы часіну, –

Вядзе туды, дзе вечны сон,

Дзе спіць адважны гарнізон,

Аддаўшы жыцці за Радзіму.

 

І стынуць сэрцы каля пліт…

О, колькі ж тут крыві праліта!

Гарыць агонь… маўчыць граніт…

Звініць над крэпасцю блакіт,

Імёны свецяцца з нябыту.

 

А вунь да матухны-зямлі

Прыпаў салдат з надзеяй-ласкай,

Каб раніць кулі не змаглі,

Бо танкі зноўку зараўлі, –

Набраць вады спрабуе ў каску.

 

Вунь штык, уторкнуты ў зямлю,

Людзей да міру запрашае:

«Даволі войнаў, вас малю,

Я сам спакой святы люблю, –

Хай абаронцы спачываюць!..»

 

…Якой высокаю цаной

Здабыта наша Перамога!..

Пад гукі светлыя званоў

На плітах прозвішчы сыноў

Ад сонца ззяюць залатога…

 

Хатынскі звон

 

Ты не знікла, Хатынь, з нашых душаў і сэрцаў.

Вось і зноў да сябе вострым болем завеш.

Хоць твае жыхары адляцелі ў бяссмерце,

Ты з бяссмерця да нас іх пакуты нясеш.

 

Зноў выходзіць з агню абгарэлы Камінскі,

Нежывога сыночка нясе на руках.

Б’юць жалобна званы – плач разносяць хатынскі,

І ў нябёсах анёлы застылі ў слязах.

 

А ці лівень шуміць, а ці сонейка свеціць,

Ды пакуты свае табе вечна трываць…

Каб смяяліся скрозь, а не гінулі дзеці, –

Не павінен ніхто жах вайны забываць!

 

…Ты не знікнеш, Хатынь, з нашых сэрцаў ніколі.

І на месцы святым табе вечна стаяць –

Біць трывогу званам і з пранізлівым болем

Дакранацца нябёс і вайну праклінаць.

 

Буйніцкае поле

 

Вітаецца з сонцам Буйніцкае поле,

Зноў славіць жаўрук цішыню.

І толькі гарматы ва ўдзячным раздоллі

Нагадваюць нам пра вайну.

 

Нагадваюць нам пра баі і атакі,

Пра подзвігі мужных салдат,

Як тыя ўставалі з гранатай на танкі

Пад грукат варожых гармат.

 

Як сімвал нязломнага духу, капліца

Да неба ўздымае бліжэй

Імёны сыноў, што ляжаць у зямліцы,

Ды вечны іх сон беражэ.

 

Рассеяны прах тут паэта з Расіі –

Лунае тут Сіманаў дух,

Каб злыя віхуры жыццё не касілі

І сонца ўзыход не патух!…

 

Ах, роднае поле, ах, поле святое,

Залітае брацкай крывёй,

Звіні жаўрукамі, шумі збажыною

І радуй блакіт над зямлёй!

 

Евгений МАКАРЕВИЧ (Береза)

 

Майское

 

Поутихли весенние грозы,

Иссякает их бурный поток…

Дышат свежестью влажные розы,

Отряхая ночной холодок.

 

Перламутровым блеском на травах

Разгорится под солнцем роса,

Отзываются птицы в дубравах,

Вознося в синеву голоса.

 

Пусть осыплются звезды сирени,

Пусть иные цветы прорастут,

И под их восхищенною тенью

В тишине заколышется пруд.

 

Розоватые волны рассвета

Тронут венчики нежных цветов,

И от этой мелодии света

Посветлеет душа моя вновь…

 

Хатынский набат

 

От той Хатыни что осталось –

Лишь остов смерти и зола.

И до сих пор гудят устало

Беды людской колокола.

 

Гудят они и днем, и ночью

Как отголосок грозных лет.

И память забывать не хочет

Трагедии былой рассвет.

 

Все это – жертвы той Хатыни

В дымящих трубах вознеслись…

Вовек костер тот не остынет,

Живые души подняв ввысь.

 

И будет вечным обелиском

Дотла сгоревшая Хатынь…

Тревожный колокол хатынский

Набатом содрогает стынь.

 

 

День Победы

 

Леса лучами солнце гладит,

Вершины сосен золотит.

Все ветераны на параде,

А мой отец в земле лежит.

 

Не видит блеска жаркой меди,

Не слышит трубный гимн весны,

Не празднует он День Победы,

А видит о победе сны.

 

…Звучат над площадью фанфары,

И марши музыкой звенят.

Улыбки все друг другу дарят,

Во взорах искорки горят,

 

А боевые ордена

Сияют, чуть звенят медали.

В них отражается весна

И радость жизни щедро дарит.

 

Идет на площади парад,

И строем движутся колонны.

Отец шагать бы с ними рад,

Но не отменишь «похоронку»…

 

*  *  *

 

Не остыли от тех еще взрывов воронки,

Как от новых дрожит по ночам тишина –

Это эхом опять за солдатом вдогонку

Все звучит и врывается в сердце война.

 

И опять автоматным смертельным стаккато

Обрывается юная светлая жизнь…

И сиротами вновь остаются ребята,

Что вчера еще только на свет родились.

 

Не остыли от тех еще взрывов воронки,

Как от новых дрожит по ночам тишина –

И приходят опять матерям похоронки,

И врывается в сердце бедою война.

 

*  *  *

 

Она подстерегает нас повсюду –

Та грозная и злая тень войны.

И память нашу болью тяжкой будит,

Врываясь вновь тревогой в наши сны.

 

Всех ужасов нам не забыть вовеки,

Они встают пред нами наяву.

И в каждом пострадавшем человеке

Осколки той войны еще живут.

 

*  *  *

 

От самого Бреста до Минска –

Кровавые шрамы Земли.

Повсюду стоят обелиски,

Застыли в них братья мои.

 

Не выплакать горе доныне

Их женам и матерям.

Трагедия страшной Хатыни –

Войны незалеченный шрам.

Присоединяйтесь к нам! Telegram Instagram Facebook Vk

Комментарии

Авторизуйтесь для комментирования

С 1 декабря 2018 г. вступил в силу новый закон о СМИ. Теперь интернет-ресурсы Беларуси обязаны идентифицировать комментаторов с привязкой к номеру телефона. Пожалуйста, зарегистрируйте или войдите в Ваш персональный аккаунт на нашем сайте.